Преглед свих дозвола - ТВ Ћуприја - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К66/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће радио телевизија Ћуприја
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Ћуприја
Адреса: Цара Лазара 3/2, Ћуприја
Телефон: 035/470-934
Телефакс: 035/225-773
E-mail: rtvcup@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 270/11 од 13.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Јагодина, Параћин као и подручје општине Ћуприја за које је емитеру издата дозвола бр.452/2010 од 11.01.2010. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY