Преглед свих дозвола - ТВ Дуга - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К67/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Дуга
Адреса: Љубичевска бб, Пожаревац
Телефон: 012/285-117
012/285-176
Телефакс: /
E-mail: direktor@duga.tv
Шифра (делатности) корисника: 5629 остале услуге припремања и послуживања хране

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма ТВ Дуга од 01.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Смедерево, Велико Градиште

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/67-3457/11;КН/67-3458/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY