Преглед свих дозвола - ТВ Дуга - SBB

Број дозволе: К67/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Дуга
Адреса: Љубичевска бб, Пожаревац
Телефон: 012/285-117
012/285-176
Телефакс: /
E-mail: direktor@duga.tv
Шифра (делатности) корисника: 5629 остале услуге припремања и послуживања хране

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за емитовање програма путем кабловских дистрибутивних система од 29.12.2010. године
Подручје емитовања програма: Костолац као и подручје општине Пожаревац за које је емитеру издата дозвола 120/2008-3 од 07.03.2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/67-3459/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB