Преглед свих дозвола - ТВ Јагодина - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К70/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно информативно предузеће „Нови пут“
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Јагодина
Адреса: Вука Караџића 5, Јагодина
Телефон: 035/225-773
035/225-502
Телефакс: 035/225-773
E-mail: noviput@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 450/1 од 10.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Ћуприја, Параћин као и подручје општине Јагодина за које је емитеру издата дозвола бр.115/2008 од 07.03.2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY