Преглед свих дозвола - ТВ Јефимија - SBB

Број дозволе: К71/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за рекламу, услуге и ТВ програм Јефимија д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Јефимија
Адреса: Бирчанинова 10, Крушевац
Телефон: 037/3541-116
Телефакс: 037/3541-116
E-mail: jefimija12@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програм

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно техничкој сарадњи бр. 1323/2010 од 25.11.2010. године
Подручје емитовања програма: Врњачка Бања као и подручје општине Крушевац за које је емитеру издата дозвола бр.117/2008-1 од 07.03.2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/71-3464/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB