Преглед свих дозвола - ТВ К 9 - КАБЛОТЕЛ

Број дозволе: К72/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: „Канал 9“ д.о.о. за маркетинг, радио и телевизију
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ К 9
Адреса: Димитрија Бугарског 12а, Нови Сад
Телефон: 021/522-733
021/523-877
Телефакс:
E-mail: office@k9.co.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: КАБЛОТЕЛ д.о.о. за телекомуникације
Скраћени назив оператора: КАБЛОТЕЛ
Адреса: Светосавска 46, Каћ
Телефон: 021/6211-012
Телефакс: 021/6211-012
E-mail: kablotelkac@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-63/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи између ТВ Канал 9 и КАБЛОТЕЛ
Подручје емитовања програма: Каћ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/72-3465/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОТЕЛ