Преглед свих дозвола - ТВ Канал М - Бубамарa

Број дозволе: К73/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио и телевизија „Канал-М“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Канал М
Адреса: Немањина бб, Параћин
Телефон: 035/568-111
035/568-112
Телефакс:
E-mail: direktor.rtv@mihajlovic.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Агенција за услуге у области телекомуникација Бубамара Миладин Живић предузетник-Параћин
Скраћени назив оператора: Бубамарa
Адреса: Својново, Параћин
Телефон: /
Телефакс: /
E-mail: info@kdsbubamara.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-84/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност да кабловски оператор Бубамара емитује програм ТВ Канал М бр. 323 од 07.06.2011. године
Подручје емитовања програма: Својново

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Бубамара