Преглед свих дозвола - ТВ Канал М - ЈОТЕЛ

Број дозволе: К73/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио и телевизија „Канал-М“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Канал М
Адреса: Немањина бб, Параћин
Телефон: 035/568-111
035/568-112
Телефакс:
E-mail: direktor.rtv@mihajlovic.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за обављање делатности у телекомуникацијама ЈОТЕЛ д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЈОТЕЛ
Адреса: Булевар Немањића 67, Зона 1, лок.45-47, Ниш
Телефон: 018/53-73-56
Телефакс: 018/53-73-55
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-31/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност да кабловски оператор ЈОТЕЛ емитује програм ТВ Канал М бр. 322 од 06.06.2011. године
Подручје емитовања програма: Ћићевац као и подручје општине Параћин за које је емитеру издата дозвола бр.119/2008 од 07.03.2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/73--3466/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивних система оператора ЈОТЕЛ