Преглед свих дозвола - ТВ Канал М - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К73/3
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио и телевизија „Канал-М“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Канал М
Адреса: Немањина бб, Параћин
Телефон: 035/568-111
035/568-112
Телефакс:
E-mail: direktor.rtv@mihajlovic.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма РТВ Канал М бр. 208/11 од 01.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Јагодина, Ћуприја, Ћићевац као и подручје општине Параћин за које је емитеру издата дозвола бр. 119/2008 од 07.03.2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/73-3466/11;КН/73-3467/11;КН/73-3468/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивних система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY