Преглед свих дозвола - ТВ Крушевац - ЈОТЕЛ

Број дозволе: К76/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће радио телевизија „Крушевац“
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Крушевац
Адреса: Трг Косовских јунака 6, Крушевац
Телефон: 037/438-491
037/428-059
Телефакс: /
E-mail: televizijakrusevac@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за обављање делатности у телекомуникацијама ЈОТЕЛ д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЈОТЕЛ
Адреса: Булевар Немањића 67, Зона 1, лок.45-47, Ниш
Телефон: 018/53-73-56
Телефакс: 018/53-73-55
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-31/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 315 од 30.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Ћићевац, Параћин

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈОТЕЛ