Преглед свих дозвола - ТВ Крушевац - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К76/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће радио телевизија „Крушевац“
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Крушевац
Адреса: Трг Косовских јунака 6, Крушевац
Телефон: 037/438-491
037/428-059
Телефакс: /
E-mail: televizijakrusevac@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма „РТ Крушевац“ бр. 280/11 од 01.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Ћуприја, Јагодина, Ражањ, Параћин, Ћићевац као и подручје општине Александровац за које је емитеру издата дозвола бр.44/2007-1 од 17.12.2007. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY