Преглед свих дозвола - ТВ Млава - YU VIDEO SERVIS

Број дозволе: К77/1-1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Ортачко друштво радио и телевизијске делатности Петровић Бранислав и ортак Млава-медија
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Млава
Адреса: Бате Булића бб, Петровац на Млави
Телефон: 012/334-629
Телефакс: 012/332-899
E-mail: rtvmlava@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: YU VIDEO SERVIS Zoran Marinković PR
Скраћени назив оператора: YU VIDEO SERVIS
Адреса: Пролетерска 131/6, Мајданпек
Телефон: 012/332-971
Телефакс: 012/326-971
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-42/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 04/11 од 05.01.2011. године
Подручје емитовања програма: Петровац, Кучево, Мајданпек

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/77-3525/11;КН/77-3526/11;КН/77-3537/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора YU VIDEO SERVIS