Преглед свих дозвола - ТВ Мост - ЕЛТА

Број дозволе: К78/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: „ТВ Мост“ д.о.о. за информативну издавачку делатност
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Мост
Адреса: Арсе Теодоровића 5, Нови Сад
Телефон: 021/662-4462
021/661-6461
Телефакс:
E-mail: marketing@rtvmost.co.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Д.О.О. Елта за пројектовање, производњу и промет електронских уређаја и производњу и емитовање радио и ТВ програма, Нови Сад
Скраћени назив оператора: ЕЛТА
Адреса: Тодора Тозе Јовановића 4/б, Нови Сад
Телефон: 021/679-1744
Телефакс: 021/400-622
E-mail: elta@elta.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-52/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма ТВ Мост
Подручје емитовања програма: Стари Лединци

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЕЛТА