Преглед свих дозвола - ТВ Мост - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К78/3
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: „ТВ Мост“ д.о.о. за информативну издавачку делатност
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Мост
Адреса: Арсе Теодоровића 5, Нови Сад
Телефон: 021/662-4462
021/661-6461
Телефакс:
E-mail: marketing@rtvmost.co.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма ТВ Мост
Подручје емитовања програма: Беочин као и подручје града Новог Сада за које је емитеру издата дозвола бр. 54/2007-1 од 17.12.2007. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/78-3529/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права на емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY