Преглед свих дозвола - ТВ Пожега - TELEMARK SYSTEMS

Број дозволе: К79/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће Телевизија Пожега
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Пожега
Адреса: Николе Пашића 3-4, Пожега
Телефон: 031/811-425
Телефакс: 031/812-333
E-mail: tvpozega@eunet.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TELEMARK SYSTEMS d.o.o.
Скраћени назив оператора: TELEMARK SYSTEMS
Адреса: Синђелићева бб, Чачак
Телефон: 032/340-405
Телефакс: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-9/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 59/2011 од 11.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Пожега

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система TELEMARK SYSTEMS