Преглед свих дозвола - ТВ Ритам - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К80/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Привредно друштво Ритам д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Ритам
Адреса: Грамађе 12, Врањска Бања
Телефон: 017/546-449
Телефакс: 017/404-052
E-mail: tvritam@hotmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 Кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 202/11 од 17.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Владичин Хан као и подручје општине Врање за које је емитеру издата дозвола бр.450/2010 од 11.01.2010. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/80-3530/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY