Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - ВИЗИЈА

Број дозволе: K1/12
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИЗИЈА д.о.о.
Скраћени назив оператора: ВИЗИЈА
Адреса: Комплекс језеро А/32, Нови Пазар
Телефон: 020/331-550
Телефакс: 020/331-555
E-mail: vizija@ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-38/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 154/2011 од 24. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Сјеница, Тутин

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-2567/11, КН/1-2568/11
Ова дозвола важи: од 28. септембрa 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ВИЗИЈА