Преглед свих дозвола - ТВ Гем - КОПЕРНИКУС

Број дозволе: K69/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за производњу, промет и услуге GMC trade Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Гем
Адреса: Димитрија Туцовића 1, Лазаревац
Телефон: 011/8128-609
011/8120-177
Телефакс:
E-mail: gemtv@veze.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за промет и услуге КОПЕРНИКУС д.о.о.
Скраћени назив оператора: КОПЕРНИКУС
Адреса: Зелени венац 1, Љиг
Телефон: 014/83-383
Телефакс: 014/83-383
E-mail: kopernikusljig@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-46/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 149/2011 од 20.07.2010. године
Подручје емитовања програма: Љиг

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/69-3462/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КОПЕРНИКУС