Преглед свих дозвола - ТВ Гем - RED FOX SAT

Број дозволе: K69/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за производњу, промет и услуге GMC trade Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Гем
Адреса: Димитрија Туцовића 1, Лазаревац
Телефон: 011/8128-609
011/8120-177
Телефакс:
E-mail: gemtv@veze.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: RED FOX SAT d.o.o.
Скраћени назив оператора: RED FOX SAT
Адреса: Селимира Ђорђевића 11а, Ваљево
Телефон: 064/4250-600
Телефакс: 011/3433-753
E-mail: redfoxsat@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-80/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно техничкој сарадњи бр. 169 од 25. августа 2010. године
Подручје емитовања програма: Општина Мионица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/69-3463/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора RED FOX SAT