Преглед свих дозвола - ТВ Гем - SBB

Број дозволе: K69/3
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за производњу, промет и услуге GMC trade Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Гем
Адреса: Димитрија Туцовића 1, Лазаревац
Телефон: 011/8128-609
011/8120-177
Телефакс:
E-mail: gemtv@veze.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност GMC trade Д.О.О. из Лазаревца да SBB дистрибуира путем кабловско дистрибутивног система програм ТВ Гем на територији града Ваљева бр. 0401 од 04.01.2011. године
Подручје емитовања програма: Ваљево

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/69-3461/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB