Преглед свих дозвола - ТВ Сремска - ЈП РАДИО ШИД

Број дозволе: К84/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Сремска телевизија д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Сремска
Адреса: Златка Шнајдера бр. 2, Шид
Телефон: 022/715-111
Телефакс: 022/716-224
E-mail: sremskatv@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће за радиодифузну новинску и издавачку делатност Радио Шид
Скраћени назив оператора: ЈП РАДИО ШИД
Адреса: Карађорђева 9/IV,Шид
Телефон: 022/712-939
Телефакс: 022/712-336
E-mail: office@radiosid.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-65/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 02.09.2011. године
Подручје емитовања програма: Шид

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/84-3541/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП Радио Шид