Преглед свих дозвола - ТВ Сремска - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К84/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Сремска телевизија д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Сремска
Адреса: Златка Шнајдера бр. 2, Шид
Телефон: 022/715-111
Телефакс: 022/716-224
E-mail: sremskatv@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 216/11 од 19.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Нова Пазова, Стара Пазова, Ириг као и подручја општина Рума и Сремска Митровица, за која је емитеру издата дозвола за емитовање програма бр.56/2007-3 од 17.12.2007.године.

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/84-3540/11;КН/84-3542/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY