Преглед свих дозвола - ТВ Сунце - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К85/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио телевизија Сунце д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Сунце
Адреса: Илије Гарашанина 36, Аранђеловац
Телефон: 034/725-154
Телефакс: 034/725-154
E-mail: rtvsunce@nadlanu.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 08/005 од 11.01.2008. године
Подручје емитовања програма: Лазаревац, Топола као и подручје општине Аранђеловац за које је емитеру издата дозвола бр.153/2008 oд 16.06.2008.године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/85-3543/11;КН/85-3544/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2007. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY