Преглед свих дозвола - ТВ Трстеник - SBB

Број дозволе: К86/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће "Радио и телевизија Трстеник" са п.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Трстеник
Адреса: Књегиње Милице бб, Трстеник
Телефон: 037/711-200
Телефакс: 037/711-200
E-mail: radiots@tehnicom.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за емитовање програма путем кабловских дистрибутивних система од 01.12.2010. године
Подручје емитовања програма: Трстеник, Врањачка Бања

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB