Преглед свих дозвола - ТВ Врњачка Бања - SBB

Број дозволе: К87/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Привредно друштво Радио телевизија Врњачка Бања акционарско друштво
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Врњачка Бања
Адреса: Војвођанска бб, Врњачка Бања
Телефон: 036/617-617
Телефакс: /
E-mail: rtvbradio@ptt.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за емитовање програма путем кабловских дистрибутивних система од 20.12.2010. године
Подручје емитовања програма: Трстеник као и подручје општине Врњачка Бања за које је емитеру издата дозвола бр.159/2008-1 од 16.06.2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/87-3545/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB