Преглед свих дозвола - ТВ Вујић - ЈП ПТТ

Број дозволе: К88/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: „Вујић-телевизија“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Вујић
Адреса: Ужичка 25, Ваљево
Телефон: 014/291-000
014/291-001
Телефакс: /
E-mail: vtv@vtv.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма ТВ Вујић у КДС ЈП ПТТ Србија од 03.02.2010. године
Подручје емитовања програма: Уб

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/88-3546/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека праава за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ