Преглед свих дозвола - ТВ YU Eco - ЈП ПТТ

Број дозволе: К89/1-1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: „YU ECO“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ YU Eco
Адреса: Магнетна поља бб, Суботица
Телефон: 024/552-545
024/553-339
Телефакс: 024/552-480
E-mail: yueco@yunord.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о закупу ТВ канала бр. 99138 и Анекс уговора бр. 4 о закупу канала бр. 24-02/2011 од 22.02.2011. године
Подручје емитовања програма: Београд, Нови Сад, Чантавир, Смедерево, Велика Плана, Сокобања, Уб као и подручје општине Суботица за које је емитеру издата дозвола бр. 143-1/2008 од 07.03.2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/89-3547/11;КН/89-3549/11;КН/89-3549/11;КН/89-3550/11;КН/89-3551/11;КН/89-3552/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ТВ YU Eco