Преглед свих дозвола - IKS - ЈП ПТТ

Број дозволе: K90/1-2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: SNOMA d.o.o. za marketing Subotica
Скраћени идентификациони знак емитера: IKS
Адреса: Штросмајерова 10, Суботица
Телефон: 024/555-797
Телефакс: 024/552-383
E-mail: tehnika@snoma.co.rs
Шифра (делатности) корисника: 7311 Делатност рекламних агенција

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 2002-106043/27 од 22. јула 2013. године
Подручје емитовања програма: Суботица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/90-3553/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ