Преглед свих дозвола - NAIS - SBB

Број дозволе: K8/3-1
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: RTV HOLIVUD NAIS DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: NAIS
Адреса: Љубе Дидића 15, Ниш
Телефон: 018/532-766
Телефакс: 018/225-480
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 01.01.2011. године
Подручје емитовања програма: Ниш

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/8-2807/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ТЕЛЕГРАД