Преглед свих дозвола - TV K::CN Music 2 - ВИЗИЈА

Број дозволе: K91/4
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак KCN Music
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Music 2
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИЗИЈА д.о.о.
Скраћени назив оператора: ВИЗИЈА
Адреса: Комплекс језеро А/32, Нови Пазар
Телефон: 020/331-550
Телефакс: 020/331-555
E-mail: vizija@ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-38/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 03/11 од 20. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Сјеница, Тутин

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани музички програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/91-85/12;КН/91-84/12
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ВИЗИЈА