Преглед свих дозвола - TV K::CN Music 2 - POGLED BLUE

Број дозволе: K91/5
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак KCN Music
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Music 2
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: POGLED BLUE d.o.o.
Скраћени назив оператора: POGLED BLUE
Адреса: Друге пролетерске бригаде 20/22, Ниш
Телефон: 018/4520-330
Телефакс: 018/4523-660
E-mail: info@pogledblue.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-15/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма TV K::CN Music од 01.10.2010. године
Подручје емитовања програма: Бела Паланка

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани музички програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/91-83/12
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора POGLED BLUE