Преглед свих дозвола - TV K::CN Music 2 - SAT-SISTEM

Број дозволе: K91/7
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак KCN Music
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Music 2
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: DОО ZA KABLIRANJE EXPORT-IMPORT SAT-SISTEM
Скраћени назив оператора: SAT-SISTEM
Адреса: Војвођанских бригада бб, Бела Црква
Телефон: 013/853-899
Телефакс: 013/853-899
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-45/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма TV K::CN Music 2 од 01. јуна 2011. године
Подручје емитовања програма: Бела Црква

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани музички програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/91-80/12
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SAT-SISTEM