Преглед свих дозвола - TV K::CN Music 2 - SERVIS LINK

Број дозволе: K91/9
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак KCN Music
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Music 2
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SERVIS LINK Goran Nikolić preduzetnik
Скраћени назив оператора: SERVIS LINK
Адреса: Пусторечка 2, Крушевац
Телефон: 063/620-871
Телефакс: /
E-mail: goranlicno@yahoo.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-40/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 03/11 од 20. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Крушевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани музички програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/91-73/12
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SERVIS LINK