Преглед свих дозвола - КТВ - AVCOM

Број дозволе: К92/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво са ограниченом одговорношћу „Linea electronics“ за производњу, трговину и услуге – Пословна јединица „КТВ Маркетинг“
Скраћени идентификациони знак емитера: КТВ
Адреса: Цара Душана 23, Зрењанин
Телефон: 023/535-354
023/515-767
Телефакс: 023/535-354
023/515-767
E-mail: ktvzr@beotel.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за аудио и видео комуникације Avcom д.о.о., Београд
Скраћени назив оператора: AVCOM
Адреса: 27. марта 36, Београд
Телефон: 011/334-0243
Телефакс: 011/334-7494
E-mail: france@avcom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-13/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 421/06 од 14. јуна 2006. године
Подручје емитовања програма: Београд

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/92-93/12
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора AVCOM