Преглед свих дозвола - КТВ - SBB

Број дозволе: К92/3-1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво са ограниченом одговорношћу „Linea electronics“ за производњу, трговину и услуге – Пословна јединица „КТВ Маркетинг“
Скраћени идентификациони знак емитера: КТВ
Адреса: Цара Душана 23, Зрењанин
Телефон: 023/535-354
023/515-767
Телефакс: 023/535-354
023/515-767
E-mail: ktvzr@beotel.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 01. новембра 2011. године
Подручје емитовања програма: Београдске општине Раковица и Миљаковац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: KН/92-93/12
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ТЕЛЕГРАД