Преглед свих дозвола - ТВ Студио Б - DIGI SAT

Број дозволе: К49/23
Датум: 03.02.2012
Ималац дозволе - емитер: Јавно радиодифузно предузеће Студио Б
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио Б
Адреса: Масарикова 5, Београд
Телефон: 011/2069-009
Телефакс: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације „DIGI SAT“ д.о.о.
Скраћени назив оператора: DIGI SAT
Адреса: Булевар Војводе Мишића 51а, Београд
Телефон: 011/369-2915
Телефакс: 011/369-2916
E-mail: office@digi.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1110-3/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 1121 од 09. децембра 2011. године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/49-467/12
Ова дозвола важи: од 03. фебруара 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора DIGI SAT