Преглед свих дозвола - TV K::CN Svet Plus 3 - ЈП ПТТ

Број дозволе: K93/3-2
Датум: 03.02.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак Свет Плус Нови Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Svet Plus 3
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор број 55046 о закупу ТВ канала од 01.10.2010. године
Подручје емитовања програма: Београд Нови Сад Суботица Сремска Митровица Чантавир Велика Плана Сокобања Уб

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/93-1174/14 КН/93-1161/14 КН/93-1143/14 КН/93-1154/14 КН/93-1146/14 КН/93-1145/14 КН/93-1144/14
Ова дозвола важи: од 03. фебруара 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ