Преглед свих дозвола - TV K::CN Svet Plus 3 - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K93/4-2
Датум: 03.02.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак Свет Плус Нови Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Svet Plus 3
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Пословним удружењем кабловских оператора Србије бр. 03/11 од 20. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Београд, Лазаревац, Топола, Смедерево, Ћуприја, Параћин, Ћићевац, Ниш, Власотинце, Лесковац, Владичин Хан, Нови Сад, Нова Пазова, Стара Пазова, Ириг, Меленци, Рума, Сремска Митровица, Сврљиг, Велико Градиште, Аранђеловац, Бајина Башта, Свилајнац, Јагодина, Врање, Беочин, Ражањ, Рача, Александровац, Чајетина

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/93-1174/14 КН/93-1164/14 КН/93-1152/14 КН/93-1155/14 КН/93-1151/14 КН/93-1160/14 КН/93-1150/14 КН/93-1162/14 КН/93-1168/14 КН/93-1163/14 КН/93-1169/14 КН/93-1161/14 КН/93-1153/14 КН/93-1166/14 КН/93-1158/14 КН/93-1154/14 КН/93-1156/14 КН/93-1170/14 КН/93-1173/14 КН/93-1172/14 КН/93-1157/14 КН/93-1165/14 КН/93-1167/14 КН/93-1171/14 КН/93-1159/14 КН/93-1149/14 КН/93-1148/14 КН/93-1147/14
Ова дозвола важи: од 03. фебруара 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY