Преглед свих дозвола - ТВ Хомоље - ЕЛМАРК

Број дозволе: К94/1
Датум: 03.02.2012
Ималац дозволе - емитер: Радио Хомоље д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Хомоље
Адреса: Хомољска бб, Жагубица
Телефон: 012/643-388
Телефакс: 012/643--413
E-mail: radiozagubica@beotel.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за трговину, услуге и заштиту Елмарк Ненадовић Дејан и Јоксимовић Светислав о.д., Деспотовац
Скраћени назив оператора: ЕЛМАРК
Адреса: Савеза бораца 122, Деспотовац
Телефон: 035/613-676
Телефакс: 035/613-676
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-54/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 22/2011 од 09. децембра 2011. године
Подручје емитовања програма: Жагубица, Деспотовац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/94-438/12;КН/94-439
Ова дозвола важи: од 03. фебруара 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЕЛМАРК