Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - Сурдуличка радио телевизија

Број дозволе: K1/29
Датум: 21.02.2012
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Сурдуличка радио телевизија д.о.о. -огранак кабловска телевизија Сурдулица
Скраћени назив оператора: Сурдуличка радио телевизија
Адреса: 5. септембра 3, Сурдулица
Телефон: 017/812-575
Телефакс: 017/813-002
E-mail: gold.radio@live.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-77/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 174/2011 од 30. мaja 2011. године
Подручје емитовања програма: Сурдулица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-599/12
Ова дозвола важи: од 21. фебруара 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Сурдуличка радио телевизија