Преглед свих дозвола - ТВ Студио Б - Сурдуличка радио телевизија

Број дозволе: К49/24
Датум: 21.02.2012
Ималац дозволе - емитер: Јавно радиодифузно предузеће Студио Б
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио Б
Адреса: Масарикова 5, Београд
Телефон: 011/2069-009
Телефакс: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Сурдуличка радио телевизија д.о.о. -огранак кабловска телевизија Сурдулица
Скраћени назив оператора: Сурдуличка радио телевизија
Адреса: 5. септембра 3, Сурдулица
Телефон: 017/812-575
Телефакс: 017/813-002
E-mail: gold.radio@live.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-77/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за емитовање телевизијског програма путем кабловских дистрибутивних система бр. 578 од 10. јуна 2011. године
Подручје емитовања програма: Сурдулица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 21. фебруара 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Сурдуличка радио телевизија