Преглед свих дозвола - RTV Avax - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К97/1
Датум: 16.03.2012
Ималац дозволе - емитер: „RTV AVAX“ d.o.o.
Скраћени идентификациони знак емитера: RTV Avax
Адреса: Воке Савића 5, Лазаревац
Телефон: 011/8120-555
Телефакс: 011/8122-227
E-mail: redakcija@rtvavax.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији тв програма RT Avax бр.12/2011 од 01.09.2011. године
Подручје емитовања програма: Лазаревац, Аранђеловац, Топола, Лајковац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/97-728/12;КН/97-729/12;КН/97-730/12; КН/97-731/12
Ова дозвола важи: од 16. марта 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY