Преглед свих дозвола - ТВ Мајданпек - ПЕП-КДС

Број дозволе: К101/1
Датум: 16.03.2012
Ималац дозволе - емитер: Радио телевизија Мајданпек А.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Мајданпек
Адреса: Николе Тесле бр. 2-4, Мајданпек
Телефон: 030/581-502
Телефакс: 030/582-128
E-mail: radiotvmajdanpek@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће ПЕП-КДС д.о.о.
Скраћени назив оператора: ПЕП-КДС
Адреса: Танкосићева58, Крагујевац
Телефон: 034/337-618
Телефакс: 034/339-266
E-mail: bpetrovickg@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-71/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор од 22.06.2011. године
Подручје емитовања програма: Баточина, као и подручје општине Мајданпек за које је емитеру издата дозвола бр.102/2008-2 од 07. марта 2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: 16. марта 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ПЕП-КДС