Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - Пегаз КТВ

Број дозволе: K3/32
Датум: 16.03.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Пегаз КТВ д.о.о.
Скраћени назив оператора: Пегаз КТВ
Адреса: Маршала Тита 17, Крупањ
Телефон: 034/681-547
Телефакс: 034/681-547
E-mail: pegazturs@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-72/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Пословним удружењем кабловских оператора Србије бр. 52/2011 од 11.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Крупањ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-760/12
Ова дозвола важи: од 16. марта 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Пегаз КТВ