Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - PANELCTV

Број дозволе: K1/28
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: PANTIĆ ELECTRONIC CABLE TELEVISION DOO
Скраћени назив оператора: PANELCTV
Адреса: Палих бораца 1, Ритопек
Телефон: 064/17-02-481
Телефакс: 011/8062-988
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-36/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 163/2011 од 24. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Сланци, Велико Село, Ритопек

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-2572/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора PANELCTV