Преглед свих дозвола - ТВ Палма плус - Пегаз КТВ

Број дозволе: K50/9
Датум: 16.03.2012
Ималац дозволе - емитер: Аутотранспортно предузеће „Palma export import“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Палма плус
Адреса: Железничка бб, Јагодина
Телефон: 035/232-399
035/222-828
Телефакс:
E-mail: palmaplus@ptt.rs
Шифра (делатности) корисника: 4941 друмски превоз тер

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Пегаз КТВ д.о.о.
Скраћени назив оператора: Пегаз КТВ
Адреса: Маршала Тита 17, Крупањ
Телефон: 034/681-547
Телефакс: 034/681-547
E-mail: pegazturs@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-72/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Пословним удружењем кабловских оператора Србије бр. 94/2011 од 12.08.2011. године
Подручје емитовања програма: Крупањ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/50-757/12
Ова дозвола важи: од 16. марта 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Пегаз КТВ