Преглед свих дозвола - ТВ Студио Б - Пегаз КТВ

Број дозволе: К49/25
Датум: 16.03.2012
Ималац дозволе - емитер: Јавно радиодифузно предузеће Студио Б
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио Б
Адреса: Масарикова 5, Београд
Телефон: 011/2069-009
Телефакс: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Пегаз КТВ д.о.о.
Скраћени назив оператора: Пегаз КТВ
Адреса: Маршала Тита 17, Крупањ
Телефон: 034/681-547
Телефакс: 034/681-547
E-mail: pegazturs@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-72/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 219 од 07. март 2012. године
Подручје емитовања програма: Крупањ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 16. марта 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Пегаз КТВ