Преглед свих дозвола - ТВ Студио Б - ПЕП-КДС

Број дозволе: К49/26
Датум: 16.03.2012
Ималац дозволе - емитер: Јавно радиодифузно предузеће Студио Б
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио Б
Адреса: Масарикова 5, Београд
Телефон: 011/2069-009
Телефакс: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће ПЕП-КДС д.о.о.
Скраћени назив оператора: ПЕП-КДС
Адреса: Танкосићева58, Крагујевац
Телефон: 034/337-618
Телефакс: 034/339-266
E-mail: bpetrovickg@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-71/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за емитовање телевизијског програма Студија Б путем кабловских дистрибуционих система бр.133 од 09.02.2012. године
Подручје емитовања програма: Мајданпек, Баточина, Књажевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 16. марта 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ПЕП-КДС