Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - КАБЛОВСКА БК

Број дозволе: K3/33
Датум: 16.03.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: КАБЛОВСКА БК д.о.о.
Скраћени назив оператора: КАБЛОВСКА БК
Адреса: Немањина 67, Банатски Карловац
Телефон: /
Телефакс: /
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-4/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији тв програма бр. 143/2010 од 19. октобра 2010. године
Подручје емитовања програма: Банатски Карловац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 16. марта 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОВСКА БК