Преглед свих дозвола - NAIS - ЈОТЕЛ

Број дозволе: K8/1
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: RTV HOLIVUD NAIS DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: NAIS
Адреса: Љубе Дидића 15, Ниш
Телефон: 018/532-766
Телефакс: 018/225-480
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за обављање делатности у телекомуникацијама ЈОТЕЛ д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЈОТЕЛ
Адреса: Булевар Немањића 67, Зона 1, лок.45-47, Ниш
Телефон: 018/53-73-56
Телефакс: 018/53-73-55
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-31/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о о пословно техничкој сарадњи од 30. 05. 2011. године
Подручје емитовања програма: Ниш

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/8-2807/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈОТЕЛ